Väärtuspõhine mõtlemine ja meeskonnatöö

Väärtused annavad meie elule mõtte – on maailmas orienteerumise põhimõtted, millest juhindume igapäevaelus valikute tegemisel ning otsuste langetamisel. Kuid kui sageli me tegelikult (teadlikult) mõtleme väärtuste peale?

Mis on MINU põhiväärtused? Kuidas toetun nendele igapäevaelus? Millised on minu meeskonnaliikmete väärtused? Kas meil meeskonnana on välja kujunenud MEESKONNA VÄÄRTUSED? Kas me kõik oleme nendest ühtmoodi teadlikud?

Kuidas me saame, toetudes väärtustele, oma elu ja meeskonnatöö tulemuslikuks ja nauditavaks kujundada?

Väärtuspõhine mõtlemine ja meeskonnatöö

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on väärtuspõhise mõtlemise ja koostöö teadlik treenimine meeskonnas. Lisaks õpivad osalejad tundma nii iseennast kui ka meeskonnaliikmeid. Suureneb meeskonnatunne ja tuntakse rõõmu koostegemisest ja saavutustest.

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Kõik huvilised, kes soovivad luua ühistele väärtustele ja koostööle tugineva meeskonna.

Käsitletavad teemad – VASTAVALT KOOLITUSE KESTVUSELE JA VAJADUSELE:

I MOODUL:

Meeskond. Tulemusliku meeskonnatöö eeldused ja põhialused.

– mida tähendab minu jaoks meeskond ja meeskonnatöö?

Erinevad mõttemustrid ja lihtsamad tehnikad nende praktiseerimiseks.

– kas mõtlemist on võimalik õppida ja milleks on see oluline?

– kuidas avaralt mõtlemine laseb meil juhtida?
– kas loov – „kastist välja“ mõtlemine parandab elukvaliteeti?
realistliku mõtlemise tähtsus ja strateegilise mõtlemise jõud;
võimalusmõtlejad – kas naiivsed ja rumalad?

levinud mõttelaadis kahtlemine.

Peegeldavast mõtlemisest õppimine.
– kuidas võtta vastu peegeldava mõtlemise õppetunde?
– milliseid küsimusi endale esitada?
Isetu mõtlemise praktiseerimine ja kaasnev rahulolu.

jagatud mõtlemise tulu – kuidas julgustada osalema jagatud mõtlemises?
konkurentsilt koostööle liikumine.

 

II MOODUL:

Väärtused. Väärtuspõhine mõtlemine.

– mis on väärtused?

– mis on väärtuspõhine mõtlemine ja miks on see oluline?

– kuidas on väärtuspõhine mõtlemine seotud kõige sellega, mida ja kuidas me teeme?

– mis on MINU väärtused?

– enesehinnang, enese ja meeskonnaliikmete väärtustamine;

Meeskonnaliikmete väärtused ja areng meeskonnana.

– meeskonnaliikmete eripärad – erinevad inimtüübid;

– inimeste käitumise põhialused ja käivitajad;

– kuidas erinevad inimtüübid meeskonnana toimivad?

Erimeelsuste ja arusaamatuste lahendamine meeskonnas.

– väljakutsed, muutused, areng;

– suhtlemine, aktiivne kuulamine ja peegeldamine;

– erinevate töörühmade korral meeskondade komplekteerimine ja koostöö.

 

III MOODUL:

Meeskondliku potentsiaali kasvatamine.

– leiame üles MEIE MEESKONNA põhiväärtused ja selle, miks on need olulised;
– kuidas oskuslikult leida MINU, SINU ja MEIE väärtuste seoseid;
– õpime väärtuspõhist mõtlemist tulemuslikult rakendama enesejuhtimises ja meeskonnatöös.

Individuaalne coaching:

Igal meeskonnaliikmel on koolituse järgselt võimalus osaleda individuaalsel coachingu sessioonil (1 tund).

Tegemist on traditsioonilise nö. “üks-ühele” kohtumisega, kus fookuses on just konkreetselt Sinu arendamine ja toetamine, et saaksid tegeleda üles kerkinud küsimustega ja liikuda enda eesmärkide suunas.

Individuaalse coachingu kohta

loe lähemalt siit ›

METOODIKA:

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Suunab reflekteerima ja oma kogemusi jagama, luues võimaluse ka üksteiselt õppida. Erinevad aktiivõppe meetodid, grupiarutelud, ajurünnakud, eneseanalüüsid, rollimängud ja loovmeetodid.

ÕPPEMAHT:

Vastavalt vajadusele kas 1 päev (6 ak/h) või 2 päeva (12 ak/h)

Koolituse läbimisel osaleja:

– oskab analüüsida iseenda tugevusi/nõrkusi ja oma panust meeskonnas;

– mõistab oma meeskonnaliikmete käitumist ja on teadlikum, kuidas erinevates olukordades ise käituda;

– on saanud teadlikuks erinevatest mõttemustritest ja oskab kasutada lihtsamaid tehnikaid mõttemustrite muutmiseks;

– oskab ennetada ja vältida kriisisituatsioone ning keskenduda koostööle;

– teab, kuidas luua väärtuspõhine meeskond;

– oskab hinnata meeskonna ühiseid väärtusi.

TELLI KOOLITUS

“VÄÄRTUSPÕHINE MÕTLEMINE JA MEESKONNATÖÖ”

KÜSI PERSONAALSET PAKKUMIST:

  Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

  Kersti Jürgenstein Arenguagentuur OÜ

  KOOLITAJA, COACH:

  Kersti Jürgenstein

  Lisainfo koolitaja kohta ›

  Antud koolituse jätkuks oleks igati sobilik meeskonna coaching:

  Meeskonna coachingu eesmärk on käivitada ühine areng ja motivatsiooni tõus, et saavutada nii isiklikke kui ka meeskondlikke eesmärke.

  Meeskonna coachingu kohta

  loe lähemalt siit ›

  Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud

  Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

  Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

  Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com