Koolitus “Tööandja mainekujunduse ABC”

Tööandja maine on olemasolevate ja potentsiaalsete töötajate arusaam sellest, millise tööandjaga on tegemist. Sinu otsustada on, kas tegeleda maine kujundusega või lasta sel ise kujuneda. Läbimõeldud, süsteemse ja järjepideva mainekujunduse abil saavutad tuntuse ja lood usalduse. Väheneb personalivoolavus, paraneb töötajate motivatsioon ja värbamisvõimekus.

Koolituse eesmärk:

Anda teoreetilised teadmised mainekujundusest ja selle vajalikkusest ning praktilised oskused tööandja mainekujunduse projekti väljatöötamiseks, juurutamiseks ja analüüsimiseks.

Koolituse käigus valmib tööandja mainekujunduse projekt!

Kellele koolitus on mõeldud?

Koolitusele on oodatud alustavad ettevõtjad, ettevõtete ja organisatsioonide juhid, turundusjuhid ja personalijuhid, kes soovivad oma asutuses maine kujundamisega teadlikult tegeleda.

Käsitletavad teemad:

Koolitus on jagatud kaheks mooduliks, kusjuures igale moodulile eelneb iseseisev kodune töö.

 

ISESEISEV KODUNE TÖÖ NR. 1 (maht 4 ak. tundi; juhised saab koolitusele registreerudes)

 

I MOODUL:

Tööandja mainekujundus – mis see on ja milleks seda vaja on?

 • Kuidas on mainekujundus seotud personalivoolavusega?
 • Kuidas parandada töötajate motivatsiooni ja ettevõtte värbamisvõimekust?

Mainekujundustrendid.

 • Näiteid headest ja mitte nii headest tööandja mainekujundustest.
 • Iseseisev kodutöö nr. 1 arutelu grupis. Ettekandmine ja ajurünnak.

Mainekujunduse projekti etapid.

 • Mis on eesmärk ja kuidas eesmärke püstitada selliselt, et neid saavutada.
 • Eesmärgistamine – mida soovime saavutada? Kuidas see toetab ettevõtte üldiseid eesmärke?

Eelarvestamine ja ressursid.

 • Mis ressursid meil üldse olemas on ja palju oleme valmis panustama?

Seadusandlusest. Maksusoodustused tervise- ja spordikuludele.

 

ISESEISEV KODUNE TÖÖ NR. 2 (maht 4 ak. tundi; juhised saab koolituse I õppemoodulis)

 

II MOODUL:

Meediaplaani koostamine.

 • Lähtuvalt eesmärgist väärtuspakkumise ja/või tööandja konkurentsieeliste sõnastamine.
 • Iseseisva kodutöö nr. 2 põhjal sõnumite kirjutamise ajurünnak.
 • Toetavate tegevuste kaardistamine lähtuvalt meediaplaanist.
 • Milliseid kanaleid kasutada kommunikatsiooniks?
 • Kuidas kaasata meeskonda ettevõtte mainekujundusse? Meeskonna kaardistamine.

Tegevusplaan ja ajakava.

 • Kuidas meeskonnaga tegevusprotsesse jagada?

Mainekujunduse projekti juurutamine ja juhtimine.

 • Tulemuste mõõtmine ja analüüsimine.
 • Tulemuste mõõtmiseks erinevad võimalused.
 • Mainekujundusplaani korrigeerivad tegevused.

Tagasisidestamine ja arutelud grupis.

METOODIKA:

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Suunab reflekteerima ja oma kogemusi jagama, luues võimaluse ka üksteiselt õppida. Erinevad aktiivõppe meetodid, loengud, grupiarutelud, ajurünnakud, eneseanalüüsid ja loovmeetodid.

ÕPPEMAHT:

20 ak/tundi (s.h. 8 ak/tundi iseseisvat tööd)

Lähtuvalt tellija soovist ja sihtgrupist on võimalik käsitletavates teemades teha muudatusi ja vastavalt sellele õppemahtu suurendada/vähendada.

Koolituse läbimisel osaleja:

 • teab mainekujunduse põhimõtteid ja vajalikkust;
 • oskab eesmärgistada ja lähtuvalt eesmärgist väärtuspakkumist ja/või tööandja konkurentsieelist sõnastada;
 • oskab väljatöötada tööandja mainekujunduse projekti;
 • oskab mainekujunduse projekti organisatsioonis juurutada ja juhtida;
 • teab ja oskab kasutada lihtsamaid meetodeid projekti analüüsimiseks;
 • oskab vajadusel projektis teha korrigeerivaid tegevusi.

Koolituse käigus valmib tööandja mainekujunduse projekt.

Tööandja mainekujundus / Arenguagentuur.com / juhtimislahendused ja koolitused / Arenguagentuur OÜ

TELLI KOOLITUS

“TÖÖANDJA MAINEKUJUNDUSE ABC”

JUBA TÄNA!

KÜSI PERSONAALSET PAKKUMIST:

  Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

  Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud

  Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

  Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

  Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com