Efektiivne ajajuhtimine

– prioriteetide seadmine elus ja meeskonnatöös

Soovid oma aega efektiivsemalt planeerida? Olla produktiivsem nii õpingutes, tööl kui ka eraelus? Lisaks koolituse teoreetilisele poolele vaatame iseenda sisse ja mõtestame lahti kõik selle, mis on MINU ENDA jaoks see kõige olulisem. Sellest lähtuvalt saame eesmärgistada ja luua efektiivse plaani oma eesmärkide poole liikumiseks.

Kaasa praktilised nõuanded, kuidas:

– aega paremini hallata ja ajaraiskajatega toime tulla;

– kuidas meeskonnatöös efektiivsem ja arvestavam olla.

Arenguagentuur OÜ juhtimislahendused ja koolitused

Eesmärk:

Parandada inimeste oskuseid oma aja juhtimisel ja prioriteetide seadmisel. Lisaks õpivad osalejad paremini tundma nii iseennast kui meeskonnaliikmeid. Suureneb meeskonnatunne – osatakse väärtustada efektiivset ajakasutust meeskonnas.

Tagasiside osalejatelt:

“Sai võetud see aeg ja oma prioriteedid kirja panna.”

“Praktiline koolitus, saan seda edaspidi oma elus ja töös kasutada.”

“Palju kasulikke nõuandeid, konkreetne, väga tore ja asjalik koolitaja.”

“Lihtsad näpunäited, mille peale ise ei tule.”

KÄSITLETAVAD TEEMAD – VASTAVALT KOOLITUSE KESTVUSELE JA VAJADUSELE :

Koolitus on jagatud kolmeks mooduliks, kus nii teooriat kui ka praktilisi ülesandeid iseseisvalt ja grupis.

TEOORIA JA ENESEANALÜÜS:
Milline ajajuht mina olen? Mis mõjutab minu ajakasutust? Mis takistab mul olla efektiivne / produktiivne? Ajaraiskajad ja katkestused töö juures – mõju ja toimetulek.

PRIORITEEDID / VÄÄRTUSED / EESMÄRGID:
Mõtestame lahti iseenda jaoks kõige olulisema. Sellest lähtuvalt eesmärgistame ja loome efektiivse plaani eesmärkide poole liikumiseks.

EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE / PRODUKTIIVSUS:
Lähtuvalt prioriteetidest, eesmärkidest ja eneseanalüüsi tulemustest loome efektiivsema plaani oma eesmärkide poole liikumiseks. Parimate praktikate kaardistus, lihtsad nipid ja nõuanded.

Koolituspäeva lõpuks valmib ka ühiselt kokku pandud “MEIE MEESKONNA EFEKTIIVSUSE KAART”

Metoodika:

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Suunab reflekteerima ja oma kogemusi jagama, luues võimaluse ka üksteiselt õppida. Eneseanalüüsid, erinevad aktiivõppe meetodid, grupiarutelud, ajurünnakud, rollimängud ja loovmeetodid.

ÕPPEMAHT:

Vastavalt vajadusele kas 0,5 päeva (3 ak/h), 1 päev (6 ak/h) või 2 päeva (12 ak/h)

Koolituse läbimisel osaleja:

– oskab analüüsida oma ajakasutust ning suudab enesejuhtimise teel ajaga efektiivsemalt ümber käia;
– on teadlikum igapäevastest ajaraiskajatest ja oskab nendega paremini toime tulla;
– oskab väärtustada efektiivset ajakasutust meeskonnatöös;
– oskab seada prioriteete nii eraelus kui ka igapäevases töös;
– oskab seada eesmärke ja koostada enda jaoks efektiivsem päevaplaan;
– oskab ennast motiveerida ja leida lahendusi pooleliolevate tööde lõpetamiseks.

Parema enesejuhtimisega saavutame SISEMISE TASAKAALU ja tunneme rõõmu oma igapäevastest tegemistest, oleme eesmärgipärasemad ja efektiivsemad.

TELLI KOOLITUS

“EFEKTIIVNE AJAJUHTIMINE”

JUBA TÄNA!

Küsi personaalset pakkumist:

    Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

    Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud

    Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

    Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

    Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com