Eesmärkide seadmine ja saavutamine

Miks endale antud lubadused jäävadki tihti vaid lubadusteks? Kuidas ära tunda iseenda jaoks see õige eesmärk või miks mitte ka äriidee? Kui me räägime meeskonnast, siis millised on MEIE MEESKONNA ühised eesmärgid? Kas me oleme nendest teadlikud ja saame neist ka ühtmoodi aru?

Kuidas peaksin edasi liikuma? Millised võivad olla võimalused ja takistused eesmärkide ja ideede realiseerimisel?

Kuidas seatud eesmärgid saavutada? Ja mis peamine – kes vastutab, kui asjad ei lähe planeeritult?

Juhtimiskoolitused Arenguagentuur OÜ

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on osalejate eesmärgistamisvõime ja eesmärgipärase tegutsemise suurendamine.

Koolituse käigus valmib igaühel personaalne eesmärkide kaart ja/või MEESKONNA eesmärkide kaart ning efektiivne tegevusplaan!

Kellele koolitus on mõeldud?

Kõik huvilised, kes soovivad teadlikumalt seada eesmärke ja need ka saavutada. Lisaks kõik, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku otsustamisega ja teiste kaasamisega eesmärkide saavutamisse.

Käsitletavad teemad – vastavalt koolituse kestvusele ja vajadusele:

Eesmärgistamise olulisus ja põhimõtted.
– missioon, visioon, eesmärk, identiteet ja väärtused;

– eesmärgistamise erinevad meetodid, mudelid;

Õpime selgeks 2 laiemalt levinud coachingu mudelit – GROW (ja sellest edasi arendatud GROWTH mudel) ning 4-faasiline planeerimine.

Eesmärgistamine ja eesmärkide analüüsimine. TULEMUSRAAMISTIK.

– minu eesmärkide/äriideede kaardistamine;

– MEESKONNA eesmärkide kaardistamine;

– eesmärkide visualiseerimine ja hindamine ning miks see on oluline;

– millistele motiividele tuginevad meie eesmärgid?

Ressursside kaardistamine.

– millised ressursid meil on olemas ja millised võimalikud ohud/takistused võivad meid eesmärkide saavutamisel tabada?

– kuidas takistustega hakkama saada?

Toimiva ja efektiivse tegevusplaani koostamine.

– eesmärkide saavutamise jälgimine ning vajadusel eesmärgi või tegevusplaani korrigeerimine;

Isikliku vastutuse võtmine toetudes proaktiivsele mõtteviisile.

– kuidas muuta eesmärgistamine, planeerimine, saavutamine meie eluviisi osaks?

– ebaõnnestumiste vältimine, neist õppimine.

Metoodika:

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Suunab reflekteerima ja oma kogemusi jagama, luues võimaluse ka üksteiselt õppida. Erinevad aktiivõppe meetodid, grupiarutelud, ajurünnakud, eneseanalüüsid ja loovmeetodid.

ÕPPEMAHT:

Vastavalt vajadusele kas 1 päev (6 ak/h) või 2 päeva (12 ak/h)

Koolituse läbimisel osaleja:

– teab ja oskab kasutada 4-faasilist planeerimist ja GROW mudelit eesmärkide seadmisel;

– oskab püstitada mõõdetavaid eesmärke;

– oskab analüüsida ressursse ja võimalikke ohtusid/takistusi;

– oskab koostada enda jaoks efektiivse tegevusplaani oma eesmärkide poole liikumiseks;

– on teadlik lahendustele suunatud hoiakute olulisusest.

Telli koolitus

“EESMÄRKIDE SEADMINE JA SAAVUTAMINE”

Küsi personaalset pakkumist:

    Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

    Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud

    Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

    Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

    Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com