Coachiv juhtimisstiil

Soovid endas arendada ja oma meeskonnas juurutada coachivat suhtlemisstiili? Soovid välja töötada Sulle omase coachiva juhtimisstiili? Kui JAH, siis antud koolitus just seda pakub.

Coachiv juhtimine käsitleb probleeme väljakutsete ning eesmärkide allikatena. Coachiv juht tegutseb eesmärgipäraselt. Ta ei pea teadma kõiki vastuseid, ta ei ütle oma inimestele ette, mida ja kuidas teha. Ta kasutab küsimusi, mis aitavad inimestel ise lahendusteni jõuda. See aitab töötajatel tõsta enesekindlust ja jõuda sisemise motivatsioonini.

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on arendada coachivat juhtimis- ja suhtlemisstiili läbi erinevate coachingu tehnikate õppimise.

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Kõik huvilised, kes soovivad arendada endas coachivat suhtlemis- ja juhtimisstiili ning muuta oma hoiakuid lahenduskeskseks ja toetavaks.

KÄSITLETAVAD TEEMAD – VASTAVALT KOOLITUSE KESTVUSELE JA VAJADUSELE:

– coachingu põhimõtted ja töömeetodid;

– coaching vs mentorlus;

– coachingu kasu töökohal;

– lahendustele suunatud, toetavad uskumused ja hoiakud;

– Eric Berne’i suhtlemistasandid ja miks on need olulised;

– aktiivne kuulamine ja peegeldamine coachina;

– 4- planeerimisküsimust;

– GROW ja GROWTH mudelid;

– SMARTER mudel oma eesmärkide saavutamiseks;

– võimsad coachingu küsimused;

– kompetentside kaardistamine ja mõõtmine;

– tagasiside andmine ja tunnustamine coachingus.

Kaasa COACHINGU MUDELITE  ja “TÖÖRIISTADE” KOMPLEKT edaspidiseks kasutamiseks.

Õppemeetodid:

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Suunab reflekteerima ja oma kogemusi jagama, luues võimaluse ka üksteiselt õppida. 

Kõikide coachingu tehnikate õppimine käib läbi praktiliste harjutuste ja rollimängude, erinevad aktiivõppe meetodid, grupiarutelud ja paaristööd, praktiliste situatsioonide lahendamine, eneseanalüüsid, erinevad loovmeetodid.

ÕPPEMAHT:

Vastavalt vajadusele kas 1 päev (6 ak/h) või 2 päeva (12 ak/h).

1-päevasel koolitusel õpitakse coachiva juhtimise põhimõtteid ja tehnikaid, 2-päevasel koolitusel saab juba konkreetsemalt antud tehnikaid harjutada.

ÕPPEKAVARÜHM:

Isikuareng (0031), Juhtimine ja haldus (0413)

ÕPPEMATERJALID:

Iga osaleja saab kaasa paberkandjal köidetud koolitusmaterjali, mis sisaldab teooriat, erinevaid mudeleid, lisalugemist jms). Koolitusel valminud grupitööd ja muud materjalid saadame elektroonilisel kujul osalejatele järele.

Koolituse läbimisel osaleja:

– on teadlik coachingu põhimõtetest ja töömeetoditest;

– oskab kasutada enamlevinumaid coachingu tööriistu ja mudeleid;

– on teadlik erinevatest suhtlemisstiilidest ning oskab neid kasutada;

– on teadlik lahendustele suunatud hoiakute olulisusest;

– on saanud osaleda vähemalt kahes coachingu sessioonis, millest ühe ise coachina läbi viinud;

– oskab analüüsida iseenda tugevusi/nõrkusi ja oma panust meeskonnas.

KOOLITUSE LÄBIMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAV DOKUMENT:

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus, mille eelduseks on 100% aktiivne osalemine auditoorses õppes (sh. praktilised harjutused ja grupitööd).

TELLI KOOLITUS

“COACHIV JUHTIMISSTIIL”

KÜSI PERSONAALSET PAKKUMIST:

    Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

    Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud

    Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

    Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

    Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com